Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
31-12-2020
Bác sĩ cho e hỏi mỗi tháng chu kỳ kinh của e là 30 ngày nhưng tháng này lại là 35 ngày tức ngày 10/12 bắt đầu kinh ( hành kinh 7 ngày),ngày 30/12 e có quan hệ thì có khả năng thụ thai k ạ.cảm ơn
0 0