Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
16-12-2020
Bác sĩ cho cháu hỏi là cháu đã sử dụng hết vỉ đầu tiên.viên cuối cùng cháu uống là đã sạch kinh được 2 ngày.vậy bây giờ cháu uống vỉ tiếp theo mà sinh hoạt vc có phải tránh k ạ hay cứ dùng thuốc liên tục là an toàn
0 1
0 0
-Thuốc tránh thai nếu bạn uống loại 28 viên thì bạn phải uống từ viên 1 đến viên 28 sau đó chuyển sang vỉ khác - nếu uóng liên tục như vậy thì sau uống 1 ngày của vỉ thứ hai đã có tác dụng tránh thai ngay sau đó - nếu bạn uống loại thuốc tránh thai có 21 viên thì bạn phải uống từ viên 1 đến viên 21 sau đó Nghỉ 7 ngày mới chuyển sang vỉ tiếp theo. nếu uống liên tục như vậy thì sau viên đầu tiên của vỉ thứ hai 1 ngày cũng đã có tác dụng tránh thai rồi
Thích Bình luận