Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
30-11-2020
Bsi cho e hỏi ạ. Em đang uống thuốc tthn, em uống đến viên sắt thứ 4 thì có kinh. Vậy e nên uống tiếp tục hết những viên sắt rồi đổi qua vỉ mới hay đổi qua vỉ mới luôn ạ?!
0 1
0 0
- bạn phải uống hết những viên sắt đó vì tác dụng của viên sắt là bù lại lượng sắt mà bạn đã mất trong những ngày có kinh vừa rồi đồng thời uống hết viên sắt đó mới là đến viên thứ 28 thì mới được chuyển sang thì khác - nếu bạn không uống viên sắt bạn vẫn phải chờ đợi đến ngày thứ 28 mới được chuyển sang chỉ mới
Thích Bình luận