Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
27-11-2020
e moi sd mà không đúng vào ngày có kinh thì có tâc dụng k ạ
0 1
0 0
- Thuốc tránh thai sử dụng 3 vị đầu tiên mặc dù sử dụng đúng theo quy định là uống vào ngày có kinh vẫn còn có tác dụng phụ - bạn uống không đúng vào chỉ định đó có thể có tác dụng phụ - tác dụng phụ có xảy ra hay không cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cơ địa của người dùng thuốc
Thích Bình luận