Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
27-11-2020
Bác sĩ cho cháu hỏi cháu đang dùng loại 28 viên cháu uống được 25 viên thì thấy ra máu giống máu kinh thì là do tác dụng phụ của thuốc phải k ạ
0 4
0 1
Bạn có kinh vào thời điểm đấy cũng là bình thường không phải rối loạn kinh nguyệt. Nếu 1 chu kỳ thấy 2 lần mới gọi là rối loạn
Thích Bình luận
0
Đầu tháng lúc bắt đầu uống cháu có kinh rồi nhưng uống thuốc gần hết vỉ thì cuối tháng lại có kinh ý bác sĩ thì vẫn là bình thường và sang tháng cháu có kinh nữa hay k ạ
Thích Bình luận
0 1
Uống hết viên vàng, uống sang viên nâu hai ba hôm là sẽ có kinh, đó là hiện tượng bình thường mà bạn.
Thích Bình luận
0
Tại đây là lần đầu mk uống nên chưa biết. Đầu tháng có kinh rồi giờ cuối tháng lại có nên chưa biết
Thích Bình luận