Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
18-09-2020
Chào bs, Em vừa dùng hết vỉ đầu, sau 1 tuần nữa Em mới bắt đầu dùng thuốc lại, vậy trong thời gian ngưng thuốc mà Em quan hệ không dùng biện pháp tránh thai thì có thể có thai không ạ
1 1
0 0
Nếu em dùng đúng khong quen ngày nào từ vien 1 đến vien 21 thì đã tránh thai đuọc cả tháng rồi nwn quan hệ vào 7 ngày cuối tháng là khong có thai
Thích Bình luận