Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
19-07-2020
Bác sĩ ơi tư vấn giúp e uống viên số 8 uông nhầm viên số 14 e vừa uống lun 2 viên 8 9 có sao ko ak
0 1
0 0
Em đã uống nhầm em viên số 14 vào viên số 8 đáng lẽ ra em phải uống tiếp sang số 9 như bình thường nhưng mà em lại uống thêm hai viên nữa số 8 và số 9 như vậy là 3 vien/ ngày. Mặc dù khong sao nhưng nó sẽ gây rối loạn kinh nguyệt. Hãy theo dõi kinh tháng tới nếu có rối loạn thì phải được điều chỉnh và nếu uống thuốc newchoice thì em cài App Newchoice vào để được nhắc nhở uống thuốc hàng ngày ngày đồng thời em cũng được hưởng ứng dịch vụ thông minh của hãng đang triẻn khai giúp Phụ nữ đang uống thuốc tránh thai thụ hưởng
Thích Bình luận