Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
26-06-2020
E muốn hỏi bs e dùng biên pháp tt e đạt vòng đuoc 13 nam roi gio e mới tháo vòng za e uong thuocs tt lựu có bj tang cân không ạ va bien phap uóng thuocs tot hay dụng cụ tt tôt ạ
0 1
0 0
Không thể nói là biện pháp nào tốt hơn biện pháp nào biện pháp nào phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và em chấp nhận được đó thì đó là biện pháp tránh thai tốt nhất đối với em
Thích Bình luận