Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
22-06-2020
Thưa bác sĩ, thuốc uống tránh thai có khi nào bị nhờn thuốc không ạ?
94 32
2 0
.
Thích Bình luận
2 0
.
Thích Bình luận
2 0
.
Thích Bình luận
3 0
Dùng thuốc tránh thai không bao giờ bị nhờn thuốc bởi vì thuốc tránh thai là một loại nội tiết đồng hành với cơ thể hàng ngày
Thích Bình luận
1 0
.
Thích Bình luận
1 0
.
Thích Bình luận
1 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
Quan tam
Thích Bình luận
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
Có đấy bạn ei
Thích Bình luận
0 0
....
Thích Bình luận
0 0
...
Thích Bình luận
0 0
..
Thích Bình luận
0 0
Ko
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tam
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
Quan tâm
Thích Bình luận
0 0
thưa bác sĩ uông thuốc tránh thai hết viên màu vàng trong bao lâu thỳ có kinh lại ạ
Thích Bình luận