Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
06-05-2020
Chào bs e đag uog ttt hàng ngày avala cho con bú chi kì trước là 30 âm lịch e thay và 7 ngay ms sạch hn 14 am lại thấy tính ra chua dk 15ngày .vay là loạn kinh do uống ttt phai k hay e k hợp loại đó
1 4
0 0
.
Thích Bình luận
0 0
Dùng thuốc tránh thai uống cũng có một tác dụng phụ đó là gây rối loạn kinh nguyệt với nhiều hình thức có thể là là vô kinh có thể là kinh ra thấm giọt hoặc 1 tháng 2 3 lần mỗi lần 2-3 ngày mỗi ngày 2-3 giọt.với trường hợp của bạn ngoài việc uống thuốc tránh thai ai có thể gây rối loạn kinh nguyệt 1 tháng 2 lần nhưng cũng có thể là trong quá trình cho con bú cũng có thể gây rối loạn kinh nguyệt hoặc là phối hợp cả hai yếu tố. chuyện đó cũng là chuyện bình thường Bạn hãy kiên nhẫn Nếu tháng tới vẫn tiếp tục rối loạn kinh nguyệt như vậy bạn chỉ cần đến bác sĩ chuyên khoa ra được uống thuốc sẽ điều chỉnh vòng kinh quay trở lại bình thường đồng thời thuốc tránh thai sau uống 3 tháng tháng mới ổn định vậy bạn hãy lắng nghe cơ thể của mình nhé bằng cách theo dõi tình trạng ra máu cần thiết đến bác sĩ chuyên khoa ra để được giải quyết rắc rối đó
Thích Bình luận
0 0
E ms sinh dk 8 thag thì lúc 6 th đã thấy kinh hai thag thì đều nhug đến thag thu3 thì e uog thuốc tt thì k đều .Lúc chưa uog thuốc chu kỳ cua e đều .và uog thì bị như e nói
Thích Bình luận
0 0
E đang uống đến nửa tháng lại bị nte có dừng thuốc k hay uog tiếp ạ .
Thích Bình luận