Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
06-02-2022
dạ bth em uống thuốc lúc 9h, khi uống hết 1 vỉ thì hôm sau em có qh đến 9h tối hôm đó mới uống viên đầu của vỉ tiếp theo vậy thì có khả năng mang thai k ạ vì em sợ lúc hết vỉ thì tác dụng bị giảm.
0 1
1 0
- Nếu bạn đã uống thuốc tránh thai đều đặn mỗi ngày một viên hết vỉ thứ nhất sau đó bạn chuyển sang vỉ thứ hai thì viên thuốc tránh thai đó có tác dụng trong 24 giờ - trường hợp bạn uống lui xuống 12 giờ như vậy là vẫn có tác dụng vậy bạn nên uống mỗi ngày 1 viên vào một khung giờ nhất định của buổi tối là tốt nhất
Thích Bình luận