Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
28-08-2021
Em vừa uống hết 1 vỉ thuốc tránh thai hàng ngày 28v và vừa sang vỉ thứ 2, uống được đến viên thứ 2 em và bạn trai có QHTD, cho em hỏi khả năng có thai có cao không ạ??!
0 1
1 0
- Thuốc tránh thai uống vỉ đầu tiên sau viên thứ 7 là có tác dụng tránh thai rồi - trường hợp của bạn sang vì thứ hai đã có tác dụng ngay từ viên thứ nhất rồi Nên bạn yên tâm
Thích Bình luận