Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
12-07-2021
Dạ cho e hỏi nếu uống hết 7 ngày thuốc giả dược trong tgian uống viên giả dược đó đã đã ra kinh, uống hết 7 ngày đó đổi qua vỉ mới thì cần ngưng quan hệ trần bao nhiêu ngày hay có thể thoải mái từ đầu luôn ạ
0 1
1 0
Nếu đã uống trọn gói đuọc 1 vỉ thì vỉ thứ 2 có tác dụng tránh thai ngay viên đầu tiên
Thích Bình luận