Truy cập website Golden Choices
Hotline:(024)964443370
17-04-2021
Thưa bs các viên số thứ tự trên vỉ thuốc, nếu mình uống nhầm đảo ngược các viên màu vàng nhưng uống đủ 21 viên vàng trong cả tháng thì vẫn tránh thai bình thường cả tháng hay sao ạ
1 1
0 0
Viên màu vàng chính là viên tránh thai nhưng bạn không nên đảo lộn bởi vì người ta đã sắp xếp như vậy là có ý nghĩa của khoa học rồi. Nếu đã trót đảo lộn thì thôi chứ lần sau đừng có đảo lộn nữa nhé
Thích Bình luận